Hotové jídlo, nebo hotová společnost

Ano, je to až takto jednoduché. Rozhodnete-li se začít podnikat, není jednodušší způsob jak rychle a bezpečně začít, než si koupit takzvanou ready made sro v Ostravě. Tato není nic jiného než klasická společnost s ručením omezeným. Jen ji někdo založil za jediným účelem. Aby ji rychle, s mírným ziskem prodal. Možná i bez zisku, ale v tom případě se kupující zaváže k odběru určitých služeb.

Samé papírování

Od okamžiku kdy se rozhodnete podnikat, máte tedy projekt, podnikatelský záměr, představu co a jak budete dělat, musíte zvolit, jakým způsobem budete podnikat. Zvolit můžete mezi fyzickou osobou, tedy formou osoby samostatně výdělečně činné, nebo formou osoby právnické. Což je, nejčastější používanou formou. Společnost s ručením omezeným, je onou právnickou osobou.

OSVČ, je vhodná pro drobné podnikatele, kteří neočekávají velké finanční obraty ani neplánují nějakou velkovýrobu, při které by vznikaly velké závazky. OSVČ totiž dost riskují. Za své závazky totiž ručí veškerým svým majetkem. Financemi, nemovitostmi, automobily, prostě vším.

Přijít můžete o všechno

Právnická osoba jako je společnost s ručením omezeným, přitom ručí pouze do výše svého základního jmění. A to dnes může být třeba jen tisíc korun. Právnická osoba má však trochu složitější start. U OSVČ stačí zajít na úřad, vyplnit pár dokumentů a odnášíte si Živnostenský list. U právnické osoby je zakládání a uvádění do činnosti o poznání složitější.

Musíte mít zápis z Valné hromady, kterou musíte svolat. Je zcela jedno, že jednatelem i společníkem budete jen vy a nikdo další ve firmě figurovat nebude. Musíte si zajistit také Živnostenské listy pro svou společnost. Musíte mít účet a veškeré zakládací listiny si musíte nechat ověřit notářem. Pak teprve jdete na Obchodní soud, požádat o zápis vaší společnosti do Obchodního rejstříku.

To vše při nákupu ready made společnosti odpadá. Jen ji koupíte a necháte zapsat.