Čárové kódy na zboží neslouží pouze při prodeji k načtení do pokladny, ale také mají určitou vypovídající hodnotu o původu zboží, přesněji zemi původu, výrobci i jednotlivém zboží. Čárový kód je mezinárodně uznávanou značkou a také používanou. Každý druh zboží má svůj jedinečný čárový kód, podle něhož se dá určit již výše uvedené. Je to tak jednodušší pro orientaci ve velkém množství zboží i zemí kde se zboží vyrábí a následně exportuje do celého světa. Každý pevný obal musí obsahovat čárový kód a další zákonem dané informace o zboží, jeho vlastnostech, složení, skladování, trvanlivosti a podobně.
čárový kód
Zboží se skladuje ve velkých skladech, které slouží jako přepravní, ale také přímo ve skladech a regálech prodejce. Kdy v regálech je zboží již vystavené a nabízené zatímco ve skladu na své vystavení teprve čeká. Zboží je dnes přepravováno mezi zeměmi celého světa sem a tam. A každé zboží si na své cestě hledá svého kupce, svého spotřebitele, u kterého skončí a bude mu sloužit svými vlastnostmi, ať už jde o potravinu, nebo třeba elektroniku.
Při skladování zboží musíme dbát n jeho vlastnosti a to, za jakých podmínek musí být skladováno, aby nepodlehlo zkáze a nepoškodilo se. Zboží může mít kromě prodejního obalu ještě obal přepravní, který brání poškození při přepravě. Cesta zboží k zákazníkovi je často velice dlouhá, zboží se i sveze mezinárodní leteckou či lodní přepravou v přepravních kontejnerech, poté je rozebráno do jednotlivých velkoskladů a z nich přerozdělováno na jednotlivé prodejny, kde se teprve setká s konečným uživatelem či spotřebitelem.
sklad zboží
Při přepravě zboží může dojít k jeho poškození či zničení a ztrátě, ta se obvykle řeší dodáním náhradního zboží či vrácením peněz za zboží poškozené či nedoručené. Cesty zboží ke konečnému spotřebiteli jsou různé, dlouhé, ale i přímé a krátké.