Otec na rodičovské dovolené

Většina mužů vnímá jako svoje poslání zabezpečit rodinu. V roli otce na rodičovské dovolené se proto necítí ve své kůži, především díky mylnému pocitu vlastního selhání. Od pradávna se přeci o děti staraly matky a otcové vydělávali peníze. To je samozřejmě i nadále naprosto v pořádku, ale jisté benefity se určitě najdou.

otec na rodičovské dovolené

Upevnění vztahu s dítětem

Je prokázané, že pokud otec stráví alespoň nějaký čas s dětmi doma na rodičovské dovolené, dochází k navázání úzkého a pozitivního vztahu. Muži jsou obecně kreativnější, co se hry týče, a i celkový přístup o péči o dítě je odlišný od toho ženského.

Získá čas pro sebe

Nejen, že volný čas využije efektivně se svými dětmi, ale zároveň získá prostor k tomu, popřemýšlet, zda ho stávající práce ještě stále naplňuje, případně jestli není čas udělat ve svém pracovním životě nějakou změnu. I spousta žen na mateřské přijde s novým nápadem, čemu by se chtěly nadále věnovat. Některé se dokonce po dobu mateřské začnou věnovat vlastnímu podnikání.
otec a dítě

Ideální řešení by mohlo být, pokud by se rodičovská dovolená mohla kombinovat. Zpočátku by se doma o děti starala matka, především pokud jsou děti menší, a pak by na řadu nastoupil otec. Stačilo by pár týdnů k tomu, aby si mohl utužit vztah s vlastním potomkem.

V současné době je otcům umožněna otcovská poporodní péče, kdy si v prvních šesti týdnech od narození dítěte mohou zažádat o dávky a ze strany zaměstnavatele jim musí být umožněno dostat sedm dní volno. V tuto dobu jsou především oporou své partnerce, která se sama s miminkem teprve sžívá a na navázání nějakého užšího vztahu otce s dítětem není většinou prostor.

Pokud se otec rozhodne, že na rodičovskou alespoň na nějaký čas nastoupí, rozhodně to není něco, za co by se měl stydět a už vůbec by neměl začít pochybovat o své mužnosti. Jde přeci o čas strávený s vlastními dětmi, který je naprosto nenahraditelný.