Máte svůj manažerský informační systém?

Manažerský informační systém má v podniku nezastupitelnou roli. Jedná se totiž o nástroj, který slouží k podpoře řízení, rozhodování, ke kontrole, plánování či organizování. Systém totiž umožňuje definování vlastních ukazatelů, prostřednictvím kterých je hodnocena efektivita v dané oblasti, ať už se jedná o nákup, prodej, finance či výrobu.

počítač

Cílem je hlavně zajištění průběžné evidence procesů a zdrojů, zpracování dokumentů požadovaných legislativou či vnitřními předpisy a mnoho dalšího. Výstupem jsou především agregované informace, které jsou zobrazované za určité časové období. Výsledky mohou být zobrazeny ve formě grafů či tabulek. Ve velké míře jsou v této oblasti využívány techniky datových skladů a dolování dat.
Kvalitní MIS vám umožní velice snadnou orientaci v zobrazovaných datech a informacích. Rovněž umožňuje jejich snadnou dostupnost, třídění, porovnávání, vyhledávání extrému, nastavení různých časových intervalů pro výběr dat, detailní náhledy na data z nižších úrovní podniku. Komplexnost tohoto systému je tak k nezaplacení, neboť management podniku má všechna data na jednom místě, což umožňuje mnohem efektivnější práci.

Analýzy mohou být systémem tvořeny dle různých volitelných parametrů. K zajištění konzistence dat a efektivnosti celého systému je potřeba systém pravidelně aktualizovat v rámci určité frekvence. MIS disponují opravdu flexibilními výstupy, díky kterým mohou být data prezentována ve formě tabulek, map či grafů…

Rozlišujeme několik typů MIS

  • Business Intelligence,
  • Controlling,
  • Datawarehouse,
  • Forecasting,
  • Finanční analýza,
  • Performance management,
  • Plánování.

manažer

Zavedení MIS do vaší firmy může znamenat obrovský zlom. Získáte tak propojení doposud oddělených aplikací, což je opravdu velká výhoda. V rámci pravidelných aktualizací tak budete mít neustále všechna potřebná data k dispozici. Z MIS se tak stane nástroj pro tvorbu a zpracování analýz, pro plánování, modelování, tvorbu rozpočtů, vytváření statistik či různých reportů.